_____________EGOTYKI I NIEWIERSZE. Biblioteka Stowarzyszenia Pisarzy Polskich Kraków 2020________________

instrukcja:

 

tryby się zatarły

tryb rozkazujący osłabł, oznajmujący się rozpadł

przypuszczający stracił pewność siebie

powstały zgrzyty, piski, zatarcia

jeśli niektórzy próbują korzystać z machiny

                                                                   [bez trybu

- przeczytaj instrukcję

rozbierz mechanizm na części, oczyść i złóż

                                                                    [ponownie

właściwe narzędzia to podstawa


ścieżki

 

ukryte, kręte, mroczne ścieżki – innych nie ma?

 

świat zaciera ślady wędrówek

pożółkłe ostre trawy, zabójcze mchy,

porosty i trujące bluszcze

porastają pobocza i bezdroża języka, stare rzymskie trakty praw

leśne karolińskie dukty wiary, poddają erozji drogowskazy katedr

geniusz kamiennych łuków i triumf akweduktów

 

a i wy nie przetrwacie, pyszne autostrady wolności

 

pozostaną tylko wydeptywane przez duszę, pojedynczo, trwożliwie

ukradkiem w gęstwie silva oscura wybory sumienia, wąskie i strome

nie wykrywalne igłą kompasu ani satelitarnymi zdjęciami

                                                                                                                bez skrótów, poręczy ani gwarancji

Foto Joanna Śmielowska-Jaremin