O mnie

 Bogdan Jaremin, lekarz, nauczyciel akademicki, emerytowany profesor, podróżnik. Ukończył Akademię Medyczną w Gdańsku, Wydział Lekarski i studia z medycyny tropikalnej w Paryżu. Autor ponad stu prac naukowych i kilku podręczników. Redaktor naczelny pisma International Martime Health.

Jako poeta debiutował w „Literach”, publikował w „Zeszytach Literackich”, „Toposie”, „Odrze”, „Gazecie Wyborczej” oraz innych czasopismach. Nominowany do nagrody Orfeusza za tomik „Tam i Tu” oraz „Treny lipca”. Autor kilkunastu zbiorów wierszy w różnych wydawnictwach.