_________Słowa i liczby. Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Redakcja "Toposu". Biblioteka "Toposu"  T.188____________

 

 

 

 

 

 

prolog

poezja, jest snem śnionym w obecności rozumu

Ceva, XVII-wieczny jezuita